Les Spécialistes Du Vietnam et Sud-est De l'Asie Depuis 2005
Vietnam and South-east Asia Specialists Since 2005
Call us @ 514.843.5450
Mon-Fri: 9:30am-6pm | Sat: 11:30am-4pm EST Toll-free: 1.855.343.5450
Get Adobe Flash player

THÔNG TIN HUONG DAN

Du lịch qúa cảnh qua Mỹ?

Theo yêu cầu Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) của chương trình chuyến bay an toàn với tất cả các hãng hàng không, sẽ được thu thập và gửi đến các TSA các thông tin sau khi bạn đặt một chuyến bay đến, từ hoặc thông qua Hoa Kỳ:

  • Họ và tên xuất hiện trên hộ chiếu (bắt buộc)
  • Ngày tháng năm sinh (bắt buộc)
  • Giới Tính (bắt buộc)
  • Địa chỉ lưu chú

Nếu tôi cần phải thay đổi hoặc hủy bỏ đặt chỗ của tôi, tôi phải làm gì?

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc hủy bỏ đặt phòng, chuyến du lịch của bạn, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại 514-843-5450 hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@transtour.ca, lưu ý lệ phí huỷ bỏ sẽ được áp dụng cũng như lệ phí dịch vụ.

Bảo hiểm du lịch

Tôi có cần phải mua bảo hiểm du lịch? Làm thế nào và khi nào tôi có thể mua bảo hiểm.
Chúng tôi khuyến khích bạn nên mua bảo hiểm du lịch để bảo hiểm cho bạn trong các trường hợp như : Hủy bỏ chuyến đi, cấp cứu bệnh viện và y tế, nhân mạng.
Bạn có thể mua bảo hiểm du lịch với chúng tôi và mua ngay sau khi đặt chỗ hoặc thanh toán các chi phí du lịch của bạn.